Vítame Vás na stránke našej materskej školy.

Svoje deti zverujete do rúk profesionálnym pani učiteľkám, ktoré majú svoju prácu rady
a o Vaše deti sa príkladne starajú. 

Snažíme sa byť Vašim deťom druhými mamami a pritom zostať dobrými pani učiteľkami.

Krásne zážitky z materskej školy želá Vašim deťom celý kolektív materskej školy.